TẦM NHÌN SỨ MỆNH


TẦM NHÌN SỨ MỆNH VIANCO

* SỨ MỆNH

   - VIANCO luôn theo đuổi phương châm sử dụng nguyên liệu thiên nhiên để tạo ra những sản phẩm tốt sức khỏe cho người tiêu dùng.

   - Đa dạng hóa sản phẩm dựa trên nền tảng hơn 50 năm thấu hiểu với khẩu vị của người Việt.

   - Mang Càry Việt Ấn đến với những người Việt xa quê hương, từ Mỹ đến châu Âu, Úc và các quốc gia khác có người Việt sinh sống.

* TẦM NHÌN

   - Phát triển Xí Nghiệp Liên Doanh VIANCO trở thành nhà cung cấp gia vị hàng đầu Việt Nam và quốc tế.

   - Đưa thương hiệu Vianco trở thành biểu tượng cho Hương vị của cuộc sống.

   - Phát triển và bảo tồn những giá trị tinh hoa của ẩm thực Việt.Tags: