Qui chế hoat động

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE GIA VỊ VIỆT ẤN

Chào mừng bạn đến mua hàng trực tuyến tại website giavivietan.com. Khi truy cập vào website giavivietan.com để tham khảo thông tin hoặc mua sắm, nghĩa là bạn đã đồng ý tuân thủ và ràng buộc với những quy định của giavivietan.com. Vui lòng xem kỹ các quy định và đừng ngần ngại góp ý với chúng tôi để xây dựng một website giavivietan.com ngày càng thân thiện và phục vụ tốt hơn những yêu cầu của chính bạn.

Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Quý khách có thể mua hàng hoặc tham khảo thông tin trên website giavivietan.com mà không cần đăng ký tài khoản thành viên.
Quý khách đồng ý cung cấp các thông tin:

+ Cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác về bản thân quý khách khi đăng ký thành viên hoặc đặt hàng, mua hàng tại website giavivietan.com.

+ Nếu quý khách cung cấp bất kỳ thông tin nào không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin thật, không đầy đủ, hoặc không chính xác, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc từ chối phục vụ, giao hàng… tại thời điểm hiện tại hoặc sau này mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với quý khách.

Tài khoản thành viên, mật khẩu và bảo mật

+ Thông tin về tài khoản của quý khách bao gồm tên, email để tạo tài khoản và quý khách có thể bổ sung số điện thoại và địa chỉ liên hệ trong phần thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ lưu trong đơn hàng để phục vụ cho việc thanh toán & giao hàng đến quý khách.
Quý khách có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của quý khách. Quý khách đồng ý:

Chỉ dùng chức năng lưu mật khẩu để đăng nhập nhanh vào các lần truy cập sau khi quý khách đảm bảo rằng chỉ có quý khách là người duy nhất sử dụng máy tính được lưu mật khẩu.

Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do quý khách không tuân thủ quy định tại mục này.

Truy cập tới website giavivietan.com, quý khách đồng ý sẽ không:

Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tế nào.

Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp.

Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác làm ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống Giavivietan.com.

Mua hàng trên trên website giavivietan.com, quý khách đồng ý rằng:

Chấp nhận các chính sách bán hàng của giavivietan.com và tuân thủ các quy định về giao nhận, vận chuyển, thanh toán, trả hàng đã được giavivietan.com đăng tải công khai tại trang web.

Cam kết các thông tin cung cấp là đúng và chịu trách nhiệm về các thông tin thanh toán, thông tin thẻ và chịu trách nhiệm trước phát luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nếu có sự gian lận hoặc lừa đảo.