Sản Phẩm/Product

bột cà ri hiệu đầu bếp ấn độ (indian chef curry powder)

Bột Ngũ Vị Hương hiệu con nai (deer brand five spices powder)

VIANCOFOODS

nông sản (Whole Spices)

Sản Phẩm/Product

Vietnamese Pho Soup Powder 18GR

6.00030.000

Ingredients: Cinnamon, star anise, cilantro seeds, anise, garlic, onion, onion, salt and pepper.

Expiry date: 2 years

Clear