Vianco – Tầm Nhìn Sứ Mệnh

* SỨ MỆNH

– VIANCO luôn theo đuổi phương châm sử dụng nguyên liệu thiên nhiên để tạo ra những sản phẩm tốt sức khỏe cho người tiêu dùng.

 – Đa dạng hóa sản phẩm dựa trên nền tảng hơn 60 năm thấu hiểu với khẩu vị của người Việt.

 – Mang Càry Việt Ấn đến với những người Việt xa quê hương, từ Mỹ đến châu Âu, Úc và các quốc gia khác có người Việt sinh sống.

 

TẦM NHÌN

   – Phát triển Xí Nghiệp Liên Doanh VIANCO trở thành nhà cung cấp gia vị hàng đầu Việt Nam và quốc tế.
   – Đưa thương hiệu Vianco trở thành biểu tượng cho Hương vị của cuộc sống.
   – Phát triển và bảo tồn những giá trị tinh hoa của ẩm thực Việt.

 

Trả lời