CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website giavivietan.com bao gồm: họ tên, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà Vianco cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin khách hàng nhập hoặc gửi đến trên website giavivietan.com. Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của khách hàng, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ và liên lạc với khách hàng khi cần.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste www.giavivietan.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Vianco sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

  • Gửi thông tin giới thiệu sản phẩm mới và các chương trình khuyến mãi của Vianco đến khách hàng
  • Cung cấp một số tiện ích, dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.giavivietan.com

3.Thời gian lưu trữ thông tin

– Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.giavivietan.com

4.Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIANCO LTD

Trụ sở: 451/5 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại: (+84-28) 3923 6265 – (+84-28) 3750 7355

Email: info@giavivietan.com

5.Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

– Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu www.giavivietan.com thực hiện việc này.
– Thành viên có quyền gửi khiếu nại đến Ban quản trị của Vianco. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vianco sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ,Vianco sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

6.Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của thành viên trên www.giavivietan.com được Vianco cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.giavivietan.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Vianco sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
– Ban quản lý www.giavivietan.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại,…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Vianco không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Trả lời