Sản Phẩm/Product

bột cà ri hiệu đầu bếp ấn độ (indian chef curry powder)

Bột Ngũ Vị Hương hiệu con nai (deer brand five spices powder)

VIANCOFOODS

nông sản (Whole Spices)

Sản Phẩm/Product

Vietnamese Bun Bo Hue Soup Powder

5.50027.500

Includes: Anise star, fennel, black cardamom, cloves, cinnamon, pepper, dried chilli, annatto seed, nutmeg, ginger, lemongrass, galangal.

Expiry date: 2 years

Clear