Sản phẩm

Cà ry đầu bếp ấn độ (India Chef Curry)

Ngũ vị hương con nai (Five Spices powder)

VIANCOFOODS

NÔNG SẢN (Whole Spices)

Sản Phẩm (Product)

Vietnamese Bun Bo Hue Soup Powder

5.40027.500

Includes: Black pepper, nutmeg, anise, cloves, cardamom, dried chili, cinnamon, colored cashews, star anise, salt.

Expiry date: 2 years

Clear