Sản Phẩm/Product

bột cà ri hiệu đầu bếp ấn độ (indian chef curry powder)

Bột Ngũ Vị Hương hiệu con nai (deer brand five spices powder)

VIANCOFOODS

nông sản (Whole Spices)

Sản Phẩm/Product

BEEF STEW MARINATE POWDER 18GR

6.00030.000

Includes: Anise star, annatto seed, cinnamon, turmeric, coriander seeds, black cardamom, cloves, fennel, nutmeg, black pepper, mandarin peel, salt.

Expiry date: 2 years

Clear